Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

ليزر چيست

ليزر


پيش مقدمه آشنايي با ليزر


ليزر اين نور شگفت از نظر ماهيت هيچ تفاوتي با نور عادي ندارد و خواص فيزيکي ليزر ، آنرا از نورهاي ايجاد شده از ساير منابع متمايز

مي‌سازد. از نخستين روزهاي تکنولوژي ليزر ، به خواص مشخصه آن پي برده شد. و ما بصورتي گزينشي به اين خواص از ماهيت فرآيند ليزر

مي‌پردازيم که خود اين خواص بستري عظيم براي کاربردهاي وسيع اين پديده ، در علوم مختلف بخصوص صنعت و پزشکي و ... ايجاد کرده

است. به جرأت مي‌توان گفت پيشرفت علوم بدون تکنولوژي ليزر امکان پذير نيست.

شايد مهترين بخش فيزيک اتمي بحث مربوط به فيزيک ليزر باشد.

مي دانيد که با دادن انرژي به الکترونهاي يک اتم مي توان آنها را به مدارهاي بالاتري برد. (حتماً با اين تصوير کلاسيک که الکترون ها

مدارهايي با انرژي مشخصي به دور هسته وجود دارند، آشناييد.) اما اين خانه جديد براي الکترونها خيلي وضعيت پايداري ندارد و الکترونها

ترجيح مي دهند با پس دادن انرژي به مدار اصلي خودشان برگردند. اين انرژي به صورت يک فوتون با فرکانس مشخص آزاد مي شود. يعني

يک واحد انرژي ... اما مي دانيد که نور از همين فوتونها ساخته مي شود. پس اگر با تعداد زيادي از اتمها به طور هم زمان اين کار را انجام

دهيم، مي توانيم پرتو نوري تک فرکانس ايجاد کنيم. علاوه بر اينکه با روشهايي و دقت هايي مي توان پرتوهاي هم فاز توليد کرد. زياد

نمي خواهيم راجع به ليزر و ويژگيهاي آن توضيح دهيم اما همين مهم است که بدانيم که اين پديده اساس توليد پرتوهاي ليزر است. کلمه

ليزر که انگليسي آن

"LASER

است مخفف عبارت:" شدت بخشي نور با استفاده از انتشار تحريک شده تابش است.

(Light Amplification by the stimulated Emission of Rodiation)


اما سوال مهم اين است که براي داشتن ليزر با ويژگيهاي خاص از اتمهاي چه موادي، در چه شرايطي (غلظت، دما، فشار، ......) مي توان

استفاده کرد.

پاسخ بيشتر اين سوالات در آزمايشگاه به دست مي آيند، پس فيزيک ليزر جزو مباحث تجربي فيزيک جاي مي گيرد.در ايران نيز مراکزي چون

مرکز تحقيقات ليزر، سازمان انرژي اتمي و ... مهمترين مراکزي هستند که پذيراي فيزيکدانان اتمي و ليزر هستند.


آنچه كه سبب مي شود پرتو ليزر از نورهاي ديگر متمايز شود در حقيقت ويژگيهاي منحصر بفرد آن است كه در هيچ منبع نوري ديگر يافت

نمي شود. چهار ويژگي عمده ليزر عبارتند از


همدوسي - تك رنگي - واگرايي كم - موازي بودن پرت


نگاه اجمالي

ليزر کشفي علمي مي‌باشد که به عنوان يک تکنولوژي در زندگي مدرن جا افتاده است. ليزرها به مقدار زياد در توليدات صنعتي ، ارتباطات

، نقشه ‌برداري و چاپ مورد استفاده قرار مي‌‌گيرند. همچنين ليزر در پژوهشهاي علمي و براي محدوده وسيعي از دستگاههاي علمي‌، موارد

مصرف پيدا کرده است. برتري ليزر در اين است که از منبعي براي نور و تابشهاي کنترل شده ، تکفام و پرتوان توليد مي‌کند. تابش ليزر ، با

پهناي نوار طيفي باريک و توان تمرکزيابي شديد ، چندين برابر درخشانتر از نور خورشيد است


ديدکلي

از هنگام بوجود آمدن ليزر به علت دارا بودن محسنات خلوص فرکانسي ، پهناي باند و سيع ، راستاوري خوب و غيره ، بررسي موارد کاربرد آن

به عنوان حامل در مخابرات و در نتيجه بکار گيري محاسن فوق تا کنون ادامه داشته است. در ابتدا گفته مي‌شد به علت اينکه فرکانسها

صدها هزار برابر مي‌شود (حدود 105 برابر) ، تعداد کانالها افزايش مي‌يابد که با ارزيابي خوشبينانه تري توام گشته است. استفاده از نور در

مخابرات با پيدايش انسان شروع شد و بعد از اختراع ليزر ، دانشمندان توجه خاصي به استفاده از نور جهت انتقال اطللاعات مبذول داشتند.

استفاده از ليزر نيم رسانا و تار نوري با تلفات کم از پيشرفتهاي مهم در اين خصوص بوده است


صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu