Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

موتور القايي با خازن دائمي

دانشنامه سايت > موتور هاي القايي
موتورهاي القايي با خازن دائمي اسپليتاين موتور نوعي خازن دائما متصل به صورت سري به پيچه استارت دارد.اين كار سبب آن ميشود كه پيچه استارت تازماني كه موتور به سرعت


چرخش خود برسد بصورت پيچه اي كمكي عمل كند.از آنجا كه خازن عملكرد اصلي , بايد براي استفاده مداوم طراحي شده باشد , نميتواند توان

استارتي معادل يك موتور استارت خازني ايجاد نمايد.گشتاور استارت يك موتور معمولا كم و در حدود سي تا صد و پنجاه درصد گشتاور ارزيابي

شده است.موتورهاي جريان استارتي پايين , معمولا در كمتر از دويست درصد جريان برآورد شده دارند كه آنها را براي كاربريهايي با سرعتهاي

داراي چرخه هاي خاموش روشن بالا بسيار مناسب ميسازد.براي منحني سرعت – گشتاور به شكل نه مراجعه كنيد.

موتورهاي پي اس سي امتيازات فراواني دارند.طراحي موتور براحتي براي استفاده با كنترل كننده هاي سرعت ميتواند اصلاح شود.همچنين مي

توانند براي بازدهي بهينه و ضريب توان بالا در فشار برآورد شده طراحي شوند.آنها به عنوان قابل اطمينان ترين موتور تك فاز مطرح

ميشوند.مخصوصا به اين خاطر كه به سوئيچ گريز از مركز نيازي ندارند.موتورهاي پي اس سي بسته به طراحيشان كاربري بسيار متنوعي دارند كه شامل فنها , دمنده ها با نياز به گشتاور استارت كم و چرخه هاي


كاري غير دائمي مانند تنظيم دستگاهها , عملگر درگاهها و بازكننده هاي درب گاراژها ميشود

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu