Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

چرخدنده سياره اي

چرخدنده


مجموعه چرخدنده سياره اي


يک مجموعه خورشيدي و يا سياره اي مطابق شکل شامل يک دنده خورشيدي يا دنده مرکزي زرد که با دنده هاي هرز گرد سياره اي يا

پنيونها که روي محور نگهدارنده ان به طور يکپارچه روي قفسه يا حامل سياره اي
سبز قرار گرفته و قفسه هم در داخل دنده داخلي يا

رينگي
ابي احاطه شده است. محور چرخ دنده خورشيدي ثابت و محور چرخ دنده هاي سياره اي متحرک است . مجموعه چرخ دنده هاي اپي

سيكليك سياره اي اغلب زماني مفيد هستند كه نسبت سرعت به گشتاور زيادي در يك مجموعه فشرده از چرخ دنده ها مورد نياز باشد
تنش هاي محرک روي دندانه هاي زيادي وارد ميشود و بنابراين بار متعادل ميگردد درنتيجه اين طرح دوام زيادتري پيدا ميکند . دنده هاي

خورشيدي نسبت به دنده هاي استاندارد ميتوانند مقاومتر باشند وگشتاورهاي زياد را انتقال دهند

عضوهاي مجموعه خورشيدي در گيربکسهاي اتوماتيک به وسيله ي کلاچ ها و باندهايي ثابت و يا محرک ميشوند. در حالت کلي ميتوان

پنج حالت مختلف را در مجموعه مورد بررسي قرار داد.البته بايد دانست که مجموعه نميتواند پنج حالت را در گيربکس داشته باشد.در

گيربکس ها براي ايجاد نسبت دنده ي مناسب از دو و يا سه مجموعه استفاده ميکنند

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu