Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

چرخدنده هاي مارپيچ

چرخدندهچرخدنده هاي مارپيچ


وقتي دو دنده بر روي سيستم چرخدنده مارپيچ درگير مي شوند تماس از انتهاي يکي از دنده ها شروع شده و بتدريج با چرخش چرخدنده

گسترش ميابد تا زماني که دودنده بطور کامل درگير شوند. درگير شدن تدريجي چرخدنده هاي مارپيچي را وادار مي کند که آرامتر و ملايم

تر از چرخدنده هاي ساده عمل کنند.به همين دليل چرخدنده هاي مارپيچي تقريبا" در جعبه دنده هاي همه اتومبيل ها مورد استفاده قرار

مي گيرد

بعلت زاويه دنده هادر چرخدنده هاي مارپيچ وقتي که دنده ها درگير مي شوند بار محوري بوجود مي آورند.دستگاه هايي که از چرخدندههاي

مارپيچ استفاده مي کنندياتاقان هايي دارند که مي توانند اين بار محوري را نگه دارند.يک نکته جالب در مورد چرخدنده هاي مارپيچ

اين است که اگر زواياي دندانه هاي چرخدنده صحيح باشند مي توا نند روي محور عمودي سوار شده زاويه چرخش را روي نود درجه تنظيم کنند

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu