Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

بسته بندي موفق

اصوي بسته بندي


بسته بندي موفق

نقش بسته بندي در موفقيت فروش بر هيچ کس پوشيده نيست و بسته بندي خوب ميتواند موجب افزايش تحرک مديران شده و سود زيادي را

نصيب واحد توليدي نمايد در تعريف بسته بندي ديديم که نقش بسته بندي رساندن پيام کالاي بسته بندي شده به مصرف کننده است در عين

حال بسته بندي موجب افزايش طول عمر محتوي خود شده وجاذبه هاي تبليغاتي در رابطه با مصرف کننده و به ويژه در مقابل کالاهاي رقيب به

وجود مي آورد.

به طور کلي زماني بسته بندي را ميتوان موفق دانست که جاذبه هاي ذيل را دارا باشد

جاذبه کلام

جاذبه طراحي


جاذبه حفظ ونگهداري محتوي

جاذبه کميت و کيفيت مناسب


جاذبه تبليغات و قيمتجاذبه کلام


استفاده از نام مناسب مي تواند يک هويت درازمدت را به وجود آورد.دکتر توماس دوپونت در 1984 با تحقيقات خود نشان داده که هر چه نام

ساده تر و محکم تر باشد نفوذ آن به درون ذهن بيشتر بوده مدت بيشتري در ذهن مصرف کننده باقي مي ماند.

انتخاب نام مناسب و مطلوب براي يک کالا به ويژه براي کالاهاي مصرفي يکي از مسئوليت هاي خطير مديران را تشکيل مي دهد زيرا مردم

ترجيح مي دهند کالاهايي را که نام آشنا دارند خريداري کنند. اگر در يک واحد توليدي چند نوع کالا توليد مي شود بهتر است کليه اين

کالاها طي يک نام به بازار عرضه شوند و بر روي همين يک نام فعاليت تبليغاتي انجام شود

در انتخاب نام توصيه مي شود موارد ذيل رعايت شود:

الف - نام بايد تلفظ آن راحت بوده و آهنگ خوب و دلنشيني داشته باشد.

هر گاه نام ،طنين خوش آهنگي داشته و اصولا گوش نواز باشد سريعتر به خاطر سپرده مي شود استفاده از حروفي نظير ق، غ، خ، گ، در نام

موجب سختي تلفظ و استفاده از حروف ساده اي نظير ل، ي، ن، و نظاير آن موجب خوش آهنگ نمودن نام کالا مي گردند. تعداد سيلابها نيز

در گوش نوازي نام کالا موثرند و توصيه ميشود تعداد سيلابها کم انتخاب شوند تا نام کالا بهتر و زيباتر بوده و در ذهن زودتر نفوذ کرده و

بيشتر باقي بماند.

ب - بايد بتوان براي نام طرح گرافيکي مناسبي تهيه کرد.

هر قدر نام يک کالا از نظر فرم و طرح گرافيکي زيباتر و جذاب تر باشد درافزايش جذابيت کالا موثر بوده وچشم نوازي کالا را بيشتر مي کند

براي کالاهاي صادراتي بايد بتوان يک طرح گرافيکي لاتين مناسب تهيه نمود يک اصل مهم در نام کالا اين است که در عين داشتن شرايط

لازم خوانا باشد و طرح هاي گرافيکي نبايد موجب مشکل خواندن نام شوند.

ج - نام کالا بايد خواص و مزاياي کالا را تداعي نمايد.

اگر نام کالابتواند معرف خواص و مزاياي کالا باشد جنبه تبليغي خوبي را براي کالا به وجود مي آورد مثلا انتخاب نام کام يا شيرين عسل براي

شکلات و بيسکويت، نام هاي مناسبي است زيرا زماني که مصرف کننده نيازي را احساس مي کند بلافاصله در ذهنش نام کالا که

تداعي آن نياز را دارد نقش خواهد بست.

البته بايد توجه داشت که مفاهيم کلمات در ميان مردم نواحي و طبقات مختلف يکسان نمي باشد بنابراين بايد قبل از انتخاب نام ،فرهنگ

مردم و طبقه مصرف کننده کالا مورد توجه و شناسايي قرار گيرد.

د - براي نام بتوان شعار تبليغاتي مناسبي تهيه کرد.

شعار تبليغاتي مي تواند موجب معروف شدن کالا شود و فعاليت هاي تبليغاتي بر روي کالا بهتر و جذاب تر انجام شود .

در مواردي ديده مي شود کالاهايي در بازار وجود دارند که نام مناسبي با توجه به موارد فوق الذکر براي آن ها انتخاب نشده است اما از فروش

خوبي برخوردار بوده و مردم از خريد اين کالا استقبال مي کنند که در صورت ريشه يابي درمي يابيم مواردي نظير قيمت مناسب، کيفيت

خوب، شبکه توزيع و... موجب محبوبيت نام و کالاي مذکور شده است و بديهي است که چنانچه نام مناسبي براي اين کالاها انتخاب

مي شد اين محبوبيت بيشتر مي گرديد.

جاذبه طراحي


امروزه از مهم ترين فاکتورهاي فروش و موفقيت در بازار تجاري توجه به هنر طراحي بسته بندي است. اهميت اين شاخه از هنر گرافيک تا

جايي است که در برخي از کشورها که توليدکننده نيستند، تنها يک طراحي خوب بسته بندي براي کالايي وارداتي، نام آن کشور را در

زمره توليدکنندگان آن کالا و در نهايت صادرات آن قرار مي دهد.

طراحي گرافيکي بسته هاي محصولات، بي شک يکي از مهم ترين و مشکل ترين گرايش هاي گرافيک به شمار مي آيد. طرح هاي

بسته بندي در معرض ديد و قضاوت هزاران مصرف کننده و يا کارشناس شرکت توليد کننده قرار خواهد گرفت و ظرافت طرح و منحصر به فرد

بودن آن بسته ،تنها چيزي است که نگاه آنها را تحت تأثير قرار خواهد داد.

طراحي بسته بندي يکي از مهم ترين زيرشاخه هاي هنر تبليغات است و نقش ارزنده اي را در جريان اقتصادي جوامع بازي مي کند. بايد تأکيد

شود که صادرات کالاها بيش از آنکه به کيفيت محصول وابسته باشد در گرو طراحي خوب بسته بندي و مورد پسند خريدار است.

طراحي لوگوي مناسب و متناسب با موضوع توليدات، بر اساس معيار هاي بين المللي و عاري از هرگونه کپي برداري واستفاده از فونت هاي

خاص به گونه اي که ماهيت محصول را مشخص کند نيز جهت درج در روي بسته بسيار مهم است. طراح بايد ابتدا تمام اطلاعات لازم درباره

محصول، بازار، رقبا و كارفرما و ... را به دست آورد. اين اطلاعات شامل بودجه، زمان لازم براى انجام و اتمام كار و موضوعات فنى و مقررات قانونى

و اهداف طراحى و استراتژى بازاريابى و خصوصيات برجسته محصول است كه آن را از بقيه متمايز مى كند.طراح با مطالعه نشريات و گزارشهاى

تخصصى و پرس و جو، از خرده فروشى ها و ... به جمع آورى و تحقيق مى پردازد.

طراح بسته بندى بايد با توجه به توان اقتصادى مصرف كنندگان، بسته بندى را طراحى كند و توان تحليل دقيق خصوصيات فرهنگى كشورها و

بازارهاى خرد و كلان را داشته باشد. وى علاوه بر اينكه بايد گرافيست متبحري باشد در مورد تكنولوژى توليد و مواد مورد استفاده در صنعت

بسته بندى نيز آگاهى كامل داشته باشد زيرا اين آگاهى باعث ارائه طرح هاى عملى و اقتصادى و ابتكارى خواهد شد.

طرح زيبا نگاه ها را به خود جلب و بي اراده دست ها را به سوي خود ميکشد و رمز اين موفقيت در هماهنگي وهمکاري مستمر هنرمندان و

توليدکنندگان است .طرح زيبا نگاه ها را به خود جلب و بي اراده دست ها را به سوي خود ميکشد و رمز اين موفقيت در هماهنگي

وهمکاري مستمر هنرمندان و توليدکنندگان است .

الف - طرح بايد به گونه اي باشد که نگاه را به سوي خود جلب وبسته را در ميان ساير بسته ها شاخص نمايد.

ب - طرح بسته بايد مبين خواص و مزاياي محتوي خود باشد. به طور مثال استفاده از زمينه هاي سفيد و آبي در طرح بسته بندي فرآورده هاي

لبني که تداعي بهداشتي بودن محصول را مي نمايد.

ج - طرح بسته علاوه بر تداعي محتوي و زيبايي در کنار بقيه بسته ها بايد بتواند طرح جالبي بسازد به عبارت ديگر بسته ها در قفسه

مجموعا طرح زيبا و چشم نوازي را به وجود آورند .

د - در بين رنگهاي مورد استفاده در طرح تضاد کافي وجود داشته باشد و از به کار بردن رنگهايي که طول موج نزديک دارند و موجب ايجاد

پديده خفگي طرح ، مي شوند اجتناب شود.

ه - طرح در حد امکان ساده بوده و از شلوغي طرح اجتناب شود.

براي ايجاد يک طرح خوب بايد استفاده مناسبي از رنگها داشته باشيم تا جلوه بصري طرح زياد شده و رغبت مصرف کننده و تحريک و

کشش براي خريد در وي افزايش يابد.

قدرت کشش و جذب نگاه افراد در مورد رنگهاي مختلف متفاوت است و اين کشش از شديد به ضعيف براي رنگهاي مختلف عبارتست از:

نارنجي،قرمز مايل به نارنجي،زرد مايل به نارنجي،قرمز،آبي سياه،سبز،زرد،بنفش و خاکستري

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu