Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

ترمو ديناميک

دانشنامه سايت


مباني علمي ترمو ديناميک


مراحل مطالعه ترموديناميک:

قدم اول در مطالعه ترموديناميک ، انتخاب قسمتي از فضا يا شي و يا نمونه است که به اختيار در نظر گرفته و مطالعه روي آن متمرکز مي‌شود اين قسمت را اصطلاحا سيستم مي‌گويند. بقيه فضا يا شي نمونه را که در تماس با سيستم بوده و در تحولات سيستم دخالت دارد يا به بيان ديگر با سيستم اندرکنش مي‌کند، به مفهوم کلمه ، محيط اطراف مي‌گوييم.

قدم بعدي انتخاب روش و يا ديدگاهي است که بررسي و مطالعه از آن ديدگاه صورت مي‌گيرد. در اين رهگذر دو ديدگاه به ظاهر متفاوت وجود دارد که عبارتند از:


ديدگاه ماکروسکوپيک:

ديدگاه ماکروسکوپيک ، يک نگرش کلي است و مشخصات کلي ، يا خواص بزرگ مقياس سيستم ، مبناي توصيف ماکروسکوپي
سيستم را تشکيل مي‌دهند. بطور خلاصه ، توصيف ماکروسکوپيکي يک سيستم عبارت از مشخص کردن چند ويژگي اساسي و قابل
اندازه‌ گيري آن سيستم است.


ديدگاه ميکروسکوپيک:

از نظر آماري ، يک سيستم متشکل از تعداد بسيار زيادي ملکول که هر کدام از اين مولکولها مي‌تواند در مجموعه‌اي از حالتهايي که انرژي آنها مساوي است، قرار مي‌گيرد. اين سيستم را مي‌توان بصورت منزوي در نظر گرفت و يا در بعضي موارد مي‌توان فرض کرد که مجموعه‌اي از سيستمهاي مشابه ، يا جمعي از سيستمها ، آنرا در بر گرفته‌اند.

سير تحولي و رشد

زماني که برابري حرارت با انرژي مکانيکي ، بطور قاطع محقق شد، موقع آن فرا رسيد که کار دانشمند معروف «سادي کارنو» درباره قوانين مربوط به تبديل شکلي از انرژي به شکل ديگر ، تصميم يابد. نخستين گامي که در اين جهت برداشته شد، توسط فيزيکدان آلماني ، رودلف کلاسيوس (Clausius) و فيزيکدان انگليسي ، لرد کلوين (Keluin) در نيمه دوم قرن نوزدهم صورت گرفت. اين تلاشها به همين صورت ادامه يافت تا اينکه قوانين اساسي ترموديناميک که بدنه اصلي و زير بناي اين علم را تشکيل به وجود آمد


دسته بندي ترموديناميک :

ترموديناميک کلاسيک

ترموديناميک آماري

قانو هاي ترموديناميک :

قانون صفرم

قانون اول

قانون دوم

قانون سوم

قانون صفرم ترموديناميک


از پايه گذاران علم ترموديناميک در زبان يوناني Thermos به معناي "گرما و حرارت" و Dynamic به معناي "تغييرات" مي باشد و لغت Thermodynamic بيانگر شاخه اي از علم فيزيک مي باشد که به بررسي رفتار خواص کلي سيستم ها مانند فشار، دما، انرژي داخلي، حجم، آنتروپي و ... مي پردازد. از جمله مسائل مورد علاقه اين علم مي توان به بررسي قوانين حاکم بر تبديل انرژي گرمايي به کار اشاره. قوانين اصلي حاکم بر اين علم بسيار جالب بوده و مصاديق بسياري در ساير علوم تجربي و نظري نيز دارند سعي خواهيم کرد که طي چند مطلب به تشريح ساده آنها بپردازيم.

قانون صفرم :

براي هيچ يک از ما شکي وجود ندارد هنگامي که يک ليوان آب جوش را در يک ظرف بزرگتر آب سرد قرار مي دهيم، پس از گذشت زمان لازم دماي آب درون ليوان و آب بيرون آن - درون ظرف بزرگتر - يکسان مي شود. اينگونه بنظر مي آيد که ميان دو منبع - منظور ليوان آب جوش و ظرف آب سرد - مفهومي بنام گرما به حرکت در مي آيد و از جايي که بيشتر است به سمت جايي که کمتر است حرکت مي کند تا به تعادل گرمايي برسند.

مثال ديگر آنکه هنگامي که يک ليوان آب يخ را بدست ميگيرد بوضوح احساس مي کنيد چيزي - بنام گرما - از دست شما به سمت ليوان جاري مي شود و ضمن سرد کردن دست شما به گرم کردن ليوان مشغول مي شود. نمونه معکوس حالتي است که شما يک ليوان چاي داغ را در درست مي گيرد. در هر دو مورد اگر ليوان ها را براي مدت طولاني در دست نگاه داريم ديگر احساس خاصي نخواهيم داشت و دماي ليوان ها با دماي بدن ما يکسان مي شود.

اين نمونه تجربه هاي به ظاهر ساده مصاديقي از قانون صفرم ترموديناميک مي باشند که معمولآ به اينصورت بيان مي شود : "اگر A و B با جسم سومي مانند C در تعادل گرمايي باشند، حتمآ با يکديگر نيز در تعادل خواهند بود."

دقت کنيد که اين خاصيت اگر چه بنظر ساده مي آيد اما در تمام موارد يکسان نيست و حتي شايد به نوعي ابهام هم داشته باشد. بعنوان مثال دليلي وجود ندارد، اگر آقاي A، گربه C را دوست داشته باشد و آقاي B هم اين گربه را دوست داشته باشد، در آنصورت آقايان A و B به يکديگر علاقه داشته باشند.

قانون صفرم ترموديناميک در واقع تاکيدي است بر وجود يک کميت بنام دما که مقدار آن در سيستم هاي ترموديناميکي در حال تعادل يکسان مي باشد. مشابه اين قانون اگرچه در فيزيک الکتريسيته تعريف خاصي شايد نداشته باشد وجود دارد. شما وقتي دو منبع با پتانسيل هاي مختلف الکتريکي را از طريق يک سيم هادي به يکديگر متصل کنيد و مدار بسته اي تشکيل دهيد، جريان الکتريسيته آنقدر در مدار جاري خواهد بود - و تلف خواهد شد - تا پتانسيل دو منبع يکسان شود.

علت آنکه اين قانون با شماره صفر مشخص مي شود آن است که بسيار پايه اي بوده و نيز پس از گذشت سالها اسفتاده از ساير قوانين ترموديناميک، در اوايل قرن بيستم به جمع قوانين ترموديناميک پيوسته است.

قانون اول ترموديناميک:

قانون اول ترموديناميک که به عنوان قانون بقاي کار و انرژي نيز شناخته مي‌شود، مي‌گويد که حالت تعادل ماکروسکوپي يک سيستم با کميتي به نام انرژي دروني (U) بيان مي‌شود. انرژي دروني داراي خاصيتي است که براي يک سيستم منزوي (ايزوله) داريم:

U=مقدار ثابت

اگر به سيستم اجازه ي برهم‌کنش با محيط داده شود، سيستم از حالت ماکروسکوپي اوليه ي خود به حالت ماکروسکوپي ديگري منتقل مي‌شود که تغيير انرژي دروني را براي اين تحول (فرآيند) مي‌توان به شکل زير نشان داد:

قانون دوم ترموديناميک:

قانون اول ترموديناميک تنها بياني از تئوري کار و انرژي يا قانون بقاي انرژي است. يک آونگ ساده يا يک آونگ ايده‌آل براي هميشه به نوسان ادامه مي‌دهد. فيلمي از يک آونگ که به جلو و عقب نوسان مي‌کند را در نظر بگيريد. اگر ما فيلم را برعکس نشان بدهيم، نخواهيم توانست آن را از حالت عادي تشخيص بدهيم.

اما برداري (نشانگري) براي زمان وجود دارد. دامنهي نوسان آونگ به تدريج کوجکتر مي‌شود. اگر توپي را از ارتفاع خاصي رها کنيد، در هر بار برخورد توپ با زمين، کمتر از دفعه ي قبل بالا خواهد آمد. فيلمي از اين توپ در دنياي واقعي، هنگام پخش برعکس، متفاوت ديده خواهدشد. قطعات يخ در داخل فنجان چاي ذوب مي‌شوند در حالي که چاي سردتر مي‌شود.

هيچ تناقضي با قانون اول ترموديناميک نخواهد داشت اگر ما ببينيم که در داخل يک فنجان چاي قطعات يخ تشکيل شده و چاي گرمتر شود. اين با قانون بقاي انرژي سازگار است اما «ما هيچگاه چنين چيزي را نمي‌بينيم». قانون دوم ترموديناميک توضيح مي‌دهد که چرا چنين چيزي اتفاق نمي‌افتد.

بيان کلوين-پلانک

ساخت يک موتور گرمايي سيکلي (چرخه‌اي) که جز جذب گرما از منبع و انجام کار مساوي با گرماي جذب شده تأثير ديگري بر محيط نداشته باشد، غير ممکن است.

يا مي‌توان گفت که: ساخت ماشين گرمايي با بازدهي صد درصد غيرممکن است.

به بيان ساده‌تر امکان ندارد يک ماشين گرمايي تمام انرژي را که طي يک چرخه از منبع گرم به دست مي آورد به کار تبديل کند؛ بلکه مقداري از اين انرژي به صورت انرژي تلف شده به منبع سرد داده مي‌شود.

بيان کلازيوس

ساخت يک موتور سيکلي که تأثيري جز انتقال مداوم گرما از دماي سرد به دماي گرم نداشته باشد، غير ممکن است.

به بيان ساده تر امکان ندارد که يک يخچال طي يک چرخه، تمام انرژي را که از منبع سرد دريافت مي کند به منبع گرم انتقال دهد؛ بلکه مقداري از اين انرژي را طي اين فرايند به کار تبديل مي‌کند.

ارتباط اين دو بيان

اين دو بيان قانون دوم ترموديناميک معادل هستند. اگر بتوان يکي از آنها را نقض کرد، ديگري نيز نقض مي‌شود


قانون سوم ترموديناميک:

قانون سوم ترموديناميک مي‌گويد هنگامي که انرژي يک سيستم به حداقل مقدار خود ميل مي‌کند، انتروپي سيستم به مقدار قابل چشم‌پوشي مي‌رسد

از رابطه ي بين انرژي دروني و دما، رابطه ي بالا را مي‌توان به صورت زير نوشت:

اما در هنگام کاربرد اين قانون بايد توجه داشت که در اين دما سيستم در حال تعادل است يا نه. زيرا با پايين آمدن دما، سرعت رسيدن به تعادل خيلي زياد مي‌شود.


صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu