Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

رودکي

زندگي نامه شاعران و نويسندگان


رودکي


ابو عبدالله جعفر بن محمد رودکي در اواسط قرن سوم هجري در سمر قند به دنيا آمد. او را نخستين شاعر بزرگ پارسي گو و پدر شعر پارسي

مي دانند ، چون پيش از وي کسي ديوان شعر نداشته است. رودکي در دوره سامانيان بود ، و در دربار امير نصر ساماني بسيار محبوب شد و

ثروت بسياري به دست آورد. مي گويند رودکي در حدود يک صد هزار بيت شعر سروده است و در موسيقي ، ترجمه وآواز نيز دستي داشته

است.

سبک او در اشعارش قصيده ، رباعي ، غزل ، مثنوي مي باشد. او در کودکي قرآن را حفظ نمود و با لحني دل نشين ابيات آن را مي خواند.

رودکي در هنگام مرگ کور بود. عده اي او را نابيناي مادر زاد مي دانند و گروهي معتقدند که بعدها نابينا شده است. رودکي در سه سال

پاياني عمر مورد بي مهري فرمانروايان قرار گرفته بود.رودکي فرزندي به نام عبدالله داشته که در بيشتر نوشته ها پيش از نام خودش مي آمده

و از اين رو به ابو عبدالله معروف شده بود .او را متکبر قالب رباعي مي دانستند. تعداد ابيات رودکي بيش از يک ميليون محاسبه کرده اند.

مهمترين اثر او کليله ودمنه منظوم است. اما آن سه مثنوي از او به ما رسيده و از بقيه اشعارش جز اندکي نمانده است.

در شعر رودکي پند و اندرز و سخنان حکيمانه نيز به وفور يافت مي شود ، بيشتر پند واندرزهاي رودکي اخلاقي و دربار هوشياري و هشدار است

، که خواننده را به پندگيري و عبرت آموزي از جهان وا مي دارد. رودکي در سال 329 هجري قمري ازدنيا رفت و در بنجرودک تاجيکستان دفن

گرديد.

با توجه به اشعار رودکي که از فعل «ديدن» استفاده کرده است ، انديشمندان فارسي بر اين نظر هستند که رودکي در پايان عمر کور شده

است. ولي با اين حال بديع الزمان فروزانفر با مقايسه بين رودکي و بشار بن برد ، شاعر نابيناي عرب ، اعتقاد دارد که اشعار ذکر شده از او

هيچ تضادي با نابينا بودنش ندارد.

با اين حال بنابر کشفيات اخير انجام شده ، سعيد نفيسي با صراحت نابينا بودن رودکي را رد مي کند. زيرا خود وي در هيچکدام از اشعارش

به کوري خود اشاره نمي کند. هزار سال پس از مرگش ، صدر الدين عيني ، بنيانگذار ادبيات فارسي تاجيکي بر آن شد که گور وي را

بيابد. سر انجام پس از تلاش هاي بسيار گور وي را در گورستان قديمي در بجنورد شناسايي کرد.

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu