Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

بابا طاهر عريان

زندگي نامه شاعران و نويسندگان


بابا طاهر عريان


بابا طاهر عريان در اواخر قرن پنجم هجري قمري در همدان به دنيا آمد ، او از معاصران طغرل بيک سلجوقي بوده است .

امروز اگاهي زيادي از زندگي بابا طاهر در دست نيست . فقط در بعضي از کتاب ها در مورد سر گذشت او مطالبي امده است .

شهرتش به بابا به خاطر سير کامل او در مسير زهد ، عشق به حقيقت بوده است . کلمه عريان که به او نسبت داده اند به علت بي توجهي او

به امور دنيايي و بدون لباس زيستن او مي باشد .

او از خود فاني بودن و بي توجهي به امور دنيايي را در زندگي همواره مراعات مي کرد . او دل در گرو دوست بسته و از جنبه خود بيني خود را

دور ساخته بود و موجب شده بود که هيچ گاه درصدد تظاهر بر نيايد.

مقبره بابا طاهر در شهر همدان واقع است .

ز دست ديده ودل هر دو فرياد

که هر چه ديده بيند دل کند ياد

بسازم خنجري نيشش زپولاد

زنم بر ديده تا دل گردد آزاد


صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu