Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

کلام آخر

مديريت مايکروسافت


پس گفتار

گرگي در لانه مرغان


آيا واقعا چه مي شد اگر تمام شرکت ها مانند مايکروسافت مديريت مي شدند ؟ اگر نمي شدند چه مي شد ؟ بسياري از شرکت هاي


کوچک مديران کارآمد و سرآمدي داشته اند . آن چه مايکروسافت انجام داد اين بود که به نحو موفقيت آميزي آن شيوه مديريت را در قالب يک

شرکت بزرگ انجام داد . اين هم ناشي از اين واقعيت است که هيچ شرکتي نمي تواند مايکروسافت را بخرد زيرا بيل و پاول آلن مالک بيش

از 50 درصد مايکروسافت هستند .

در گذشته ، وقتي يک شرکت بزرگ مالک شرکت کوچکي مي شد ، سيستم هاي مديريتي موثر متلاشي مي شد و شرکت بزرگ


بورکراسي خود را بر شکرت هاي کوچک تحميل مي کرد و سرانجام تمام کارمندان کارآمد را اخراج مي کرد . اکنون يک شرکت بسيار

بزرگ وجود دارد ، و توسط يک شيوه مديريتي بسيار کارآمد اداره مي شود و آن را نمي توان خريد و از بين برد .

مديريت مايکروسافت تمام جنبه هاي خوب شرکت هاي بزرگ و کوچک را در بر دارد . مانند يک شرکت بزرگ بسيار کارآمد و پربازده است و


مانند يک شرکت کوچک موثر و انعطاف پذير است . مايکروسافت به يک رقيب ترسناک تبديل شده است و با توان مالي و اجرايي که دارد ،

مي تواند بر هر حريفي غلبه کند .

مشکل در بهشت

بايد به اين نکته توجه داشت که مايکروسافت کامل نيست و در حقيقت از يک شرکت کامل فاصله زيادي دارد . مايکروسافت درگير

کارهاي مختلفي مي شود که اگر غير قانوني نباشد ، به طور مشخص کانديداي يک شکرت با اخلاق نمي تواند بشود و مايکروسافت به

قصد کارهايي را انجام مي دهد که بسياري از شرکت هاي ديگر آن کارها را نمي کنند زيرا معتقدند آن کارها درست نيست و کاملا

اشتباه هستند .ولي تا حدي اين موضوع بي ربط است . مانورهاي فريب کارانه مايکروسافت از مزاياي تاکتيکي آن به شمار مي رود ولي

خيلي از شرکت ها مايل به انجام اين کارها نيستند . به طور کلي ، اين تاکتيک ها از روي استيصال نيست . اگر اين کارها يک مزيت مهم

محسوب شود ، بايد چندين شرکت موفق داشته باشيم که از اين تاکتيک ها استفاده کرده باشند . داس به ويندوز به اين علت نباخت که

مايکروسافت شکست ناپذير بود ، بلکه به اين علت باخت که آي بي ام نتوانست به صورت موثر نرم افزار پي سي را توسعه دهد يا

بازاريابي کند . اگر به درستي عمل مي کرد ، حتي بر هسته اصلي مايکروسافت نيز مي توانست غلبه کند .

کلام آخر اين که فنون مديريت مايکروسافت است که لياقت و سرآمدي را براي آن به ارمغان مي آورد و اين فرصت براي ساير شرکت ها نيز


وجود دارد .

چون مايکروسافت خواست ، توانست موفق شود و در غير اين صورت اگر مثل ساير شرکت هاي تنبل بود ، هرگز به موفقيت دست پيدا


نمي کرد . ساير شرکت ها نيز مي توانند از جنبه هاي مفيد فرهنگ کاري مايکروسافت استفاده کنند و بر بقاي خود مهر تاييد بگذارند .

ما حافظ اين حقايق هستيم ...

اعلاميه استقلال سند زيبايي است که نه فقط بيان کننده تلاش نياکان آمريکايي ها است که توانسته اند استقلال آمريکا را از انگلستان

بدست آورند ، بلکه فلسفه اصلي حکومت آمريکاست که براساس آن بنياد گذاشته شده است . کشوري که در آن زندگي مي کنيم بر

اساس همه چيزهايي است که در اين اعلاميه گفته شده است و در اينجا فرقي با کشور ديگر نداريم . آن چيزي که ما را متفاوت مي سازد

اين است که دائما تلاش کنيم که ملتي پايدار و سربلند باشيم .

مايکروسافت هم همينطور است . در بسياري موارد با گذشت زمان و هر روز مشکلات جديدي بروز مي کنند . بوروکراسي سعي مي کند


خودش را وارد سيستم کند . کارمندان غرق قطعات خودشان مي شوند و پروژه هاي ديگر را به حساب نمي آورند . تفاوت در اين جا است

که مايکروسافت بلي امان تلاش دارد با فلسفه مديريت جديد زندگي کند و معمولا همين کار را هم با موفقيت انجام مي دهد . بنابراين ، با

اين کا مايکروسافت ناقص است ، هدف هايش متعالي باقي مي مانند و هميشه دنبال موقعيت برتر است .

ديگران هم هستند


شرکت هاي ديگري هم هستند که از روش مايکروسافت پيروي مي کنند . شرکت هايي که در رشته کاري مايکروسافت فعاليت


مي کنند ، مجبورند از همان روش استفده کنند تا بقاي خود را تضمين نمايند . شرکت هايي نظير اتودسک و مجبور شده اند شيوه مديريتي

خود را مشابه مايکروسافت کنند تا بتوانند با آن مقابله نمايند و اين شرکتها نگاه خود را بر روي بازار متمرکز کرده اند .

با فراهم شدن امکان دسترسي به اينترنت و شرکت هاي ارتباطي ، هم اکنون چندين شرکت چند ميليون دلاري وجود دارند که به شيوه


بسيار خوبي مديريت مي شوند . اين ها شرکت هاي بسيار کارآمد کوچکي هستند که مي توانند در مقابل تغييرات روز به خوبي عکس

العمل نشان دهند و اين شرکت ها پس از تثبيت به بازار مي آيند .

اين حالت مشابه آن وضعيتي است که 15 سال پيش به هنگام جهاني شدن اقتصاد اتفاق افتاد . اثرات اقتصادي جهاني هنوز بر جاي مانده


است . بسياري از شرکت ها دريافتند که قبل از کسب تجربه نمي توانند رقابت کنند و مجبورند مديريت خودشان را بهبود بخشند يا اين که

سهم بازار را از دست دهند و احتمالا از بازار خارج شوند . ولي تغيير جهاني آسان بود . کشورها موانع اقتصادي بر پا کردند تا به شرکت ها

وقت دهند تا خود رابا رقابت بسيار فشرده آماده کنند . اين فاصله زماني به تنهايي براي شرکت هاي محلي فرصت بسيار خوبي ايجاد کرد و

تفاوت هاي بين شيوه هاي مديريتي چندان فاحش نبود .

مايکروسافت و شکرت هاي نظير آن دوباره قد علم کردند . مديريت در شرکت هاي ديگر بايد بهبود يابد تا آنها بتوانند در بازار فعلي باقي


بمانند . ولي اين بار ، رشد شرکت ها بيش تر از وضعيت تجارت جهاني بود . و اين باز رقيبان محلي هستند و مي دانند که بازار شما بهتر از

وضعيت فعلي است . چاره اي نيست بايد تاثيرات بيروني را کم کرد .

خانه حيوانات

پرسش مهم براي بسياري از شرکت ها اين است : آيا آنها مي توانند تغيير کنند ؟ در بسياري از شرکت هاي بزرگ ، مديران ارشد مانند خانه

خودماني عمل مي کنند ، يعني يک محيط دوستانه و باشگاهي خانه هاي خودماني هرگز جايگزين مدير نمي شود فقط مگر اين که

کس ديگري بتواند کار را بهتر انجام دهد . در واقع بيل گيت هرگز نمي تواند مدير ارشد يک شرکت متوسط باشد .

حال اين نکته را چگونه ثابت کنيم ؟ هرگز شرکت بزرگي مانندآي بي ام يا نمي خواهد يک مدير اجرايي مايکروسافت را به کار بگمارد


. اين شرکت ها مي دانند که به مديريت کارآمدتري احتياج دارند ولي آنها مايل نيستند کسي را استخدام کنند که بر روي موفقيت متمرکز

باشد . چرا نه ؟ زيرا مديران ازشد اين شرکت هاي بزرگ مي دانند که اگر مايک مپل يا استيوبالمر مدير ارشد شرکتشان بشوند ديگر آنها

در آن جا ماندگار نخواهند بود . کار اين مديران شرکت بيش تر بدگويي کردن از مايکروسافت پيش مشتري هايشان مي باشد نه چيز

ديگر . آن ها مي دانند که نمي توانند با مايکروسافت رقابت کنند .

پايان ماجرا

بنابراين چه اتفاق خواهد افتاد ؟ تعدادي از شرکت هاي موجود خود را با سبک و سياق مديريت مايکروسافت منطبق خواهند کرد و در نتيجه

پايدار خواهند ماند و تعدادي نيز حتي رشد خواهند کرد .تعدادي از شرکت هاي وحشت زده سال به سال کوچک تر و کوچکتر خواهند شد و

سرانجام از عرصه تجارت بيرون خواهند رفت و توسط خود مايکروسافت خريداري خواهند شد.

زيبايي سيستم اقتصاد آزاد همين است. شرکت ها زبان به شکوه خواهند گشود و از دولت تقاضاي کمک خواهند کرد. ولي بسياري از


شرکت هاي بزرگ نابود مي شوند و به سرنوشت دايناسورها دچار خواهند شد. بنابراين براي بسياري از شرکت ها مايکروسافت يعني ...

پايان.صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت


Sub-Menu:

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu