Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

اهميت جلسات

مديريت مايکروسافت


راز 11

اهميت جلسات

جلسات را بزرگترين نيروي سازنده و افزاينده بهره وري کار در جهان مي دانند. اگر سازماني فلج شده باشد مي توان با جلسات آن را به حالت

بهره وري قبلي رساند. ولي اين نيرو مي تواند ضرر نيز داشته باشد. بعضي جلسه ها لازم هستندو بايد تحت کنترل باشند.

به ندرت مي توان در مايکروسافت جلسه اي را سراغ داشت که نتيجه آن اتلاف وقت باشد. (مطمئنا بعضي جلسات هستند ولي خيلي اندک و

نادرست است). جلساتي که در مايکروسافت برگزار مي شوند هميشه لازم هستند.

استفاده بهينه از پست الکترونيک (اي ميل) نياز به برگزاري جلسات را از بين مي برد. در پست الکترونيک اکثر موضوعات کوچک و متوسط

تصميم گيري مي شوند. گفتگوهاي بين سه يا چهار فرد کليدي موضوعات و مشکلات زيادي را حل مي کند. اين کار هم سريع تر و هم با

بازده بيش تر از حالتي است که در مورد آن جلسه اي ترتيب داده شود. جلسات درجايي برگزار مي شود که تمرکز و سکوت بيشتري حکم

فرما باشد. آن ها بيشتر در مورد خود موضوع و دستور جلسه صحبت کرده و از صحبت درباره مسائل بي اهميت و صحبت هاي نامربوط خودداري

مي کنند.

مهم تر از همه، جلسات منجر به تصميم گيري مي شوند. همان طور که قبلا متذکر شديم در مايکروسافت غيرقابل قبول است که جلسه اي

را به پايان رساند و در آن در مورد دستور جلسه تصميم گيري نشود. مواقعي پيش مي آيد که به علت ناقص بودن اطلاعات مجبور مي شوند

جلسه را بدون تصميم گيري تمام کنند ولي اين کار فقط در صورتي انجام ميشود که واقعا لازم باشد و اگر تاخير جلسه به خاطر اين باشد

که يک فرد مسئول تمام اطلاعات لازم را که بايد در اختيار داشته باشد همراه خود نياورده باشد احتمالا به آن فرد هرگز فرصت تکرار اشتباه

را نخواهد داد.

اطلاعات را رايگان و آزاد کنيد

يکي از نشانه هاي يک شرکت نارکارآمد آن است که اطلاعات را در آن به عنوان قدرت درنظر بگيرند. افراد اطلاعات را براي خودشان حفظ

مي کنند و تنها وقتي که لازم است بروز مي دهند. مايکروسافت برعکس ان عمل مي کند و همه از برنامه ها، طرح ها، معماري، جهت

گيري آن اطلاع دارند و اين اطلاعات درصورت درخواست همراه با اطلاعات ديگر داده مي شود. اگر کامندي در مايکروسافت از داددن

اطلاعات خودداري کند، ديگران فکر مي کنند يا اطلاعات ندارد يا اين که خبرهاي بد را از ديگران مخفي مي کند. به عبارت ديگر،

کارمنداني که اطلاعات را مخفي مي کنند باعث شکست خودشان مي شوند. چون اطلاعات در مايکروسافت به قدري آزاد ارائه مي شود

که هيچ گونه مانع ساختگي در سر راه دسترسي افرادي که به اطلاعات احتياج دارند، قرار ندارد. اين کار باعث مي شود که دسترسي به

اطلاعات بهتر شود.

صداقت


کارمندان مايکروسافت بر روي انجام کار محوله تمرکز زيادي دارند. گاهي اوقات در مسير هدف رياکاري نيز صورت مي گيرد. مدير رياکار

دوست ندارد کارامد باشد و مديران ارشد مايکروسافت به مدير کارامد و درستکار احتيارج دارند. باي لويس مي نويسد در شرکت هاي بزرگ

افرادي را مي خواهند که بگويند همه چيز روبه راه است، ولي وقتي شرکت در مخمصه هاي هولناک قرار دارد و نيازمند توليد مي شود

کارمندان به فکر کارکردن مي افتند. روش مايکروسافت اين است که کارمنداني داشته باشد که حتي در اوقات خوب نيز کارشان را به

نحو احسن انجام دهند.

غذاي سگت را بخور


در يکي از شرکت هاي اتومبيل سازي بزرگ مديران اجرايي هردو سال يک اتومبيل جديد وارد بازار مي کنند. ان ها ماشين را در حال کار در

يک گاراژ گرم پارک مي کنند. اگر ماشين مشکلي پيدا کند يک کارمند آن را نگهداري مي کند و در صورت لزوم به طور امانت به وي

مي دهند.

در مايکروسافت تمام کارمندان غذاي سگشان را مي خورند. وقتي محصولي وارد مرحله بتا مي شود تمام شرکت آماده استفاده از آن

مي شوند از جمله مديران ارشد. وقتي آخرين ويرايش ورد آماده شد بيل و ساير مديران ارشد ماه ها بود که از ان استفاده مي کردند.

در يک جلسه شرکت از بيل سوال شد که آيا مديران ارشد از برنامه هاي ارائه شده به بازار استفاده مي کنند. او جواب داد که او استفاده

مي کند و معتقد است که بيش از هرکارمند ديگر آن برنامه را آزمايش کرده است. در يک سازمان کارآمد محصول نه فقط توسط مديران

ارشد استفاده مي شود، بلکه خيلي اوقات از شرايط کار آن ياد مي گيرند.


صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت


Sub-Menu:

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu