Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

روح همبستگي در مايکروسافت

مديريت مايکروسافت


راز 10

روح همبستگي

تقريبا هر مدير مي داند که روحيه بر بهره وري تاثير دارد. بسياري از مديران براي کار روي اين موضع راه ساده را انتخاب مي کنند. استخدام افراد

خوش قيافه، پرداخت حداقل حقوق به آنها و دادن حداقل مسئوليت هاي شغلي به آن ها. تمام آن ها کارشان را با بهره وري پايين و کوچترين

مخرج مشترک انجام مي دهند.


ساير مديران سعي مي کنند روحيه را بهتر کرده و درنتيجه بهره وري را زياد کنند. بعضي ها اين کار را بهتر از ديگران انجام مي دهند ولي

اغلب با مهارت هاي خودشان يا با محدوديت هاي اعمال شده توسط شرکت مواجه مي شوند. تعداد معدودي شرکت هستند که عملا سعي

مي کنند روحيه را تقويت کنند (اکثرا با دادن خدمات اضافي به آن ها) و اين شرکت ها داراي درجات متغير موفقيت هستند. متاسفانه بايد

گفت که اکثر شرکت ها حتي اين کار را هم نمي کنند.


ولي اين فصل درباره ي روحيه نيست. تمام شرکت ها روحيه دارند. روحيه بعضي ها پايين و روحيه بعضي ها بالا است. ولي تمام شرکت ها تا

حدي داراي روحيه هستند.


اين فصل درباره ي روح همبستگي است. روح همبستگي عموما فقط در گروه هاي کوچک افراد آموزش ديده و با انگيزه يافت مي شود. روح

همبستگي در تيم هاي ورزشي که با هم خوب کار مي کنند و در بهترين واحدهاي نظامي، عموما تا حد گروهان، يا شرکت وجود دارد.


روح همبستگي معمولا در اکثر سازمان هاي کوچک وجود دارد. سازمان هاي کوچک از گروه هاي کوچکي تشکيل شده اند که افراد

تشکيل دهنده ي ان ها بر يک هدف مشترک متمرکز هستند. روح همبستگي تقريبا به عنوان جزء اساسي يک سازمان کوچک محسوب

مي شود زيرا مزاياي زيادي دارد. حال اگر سازماني نتواند روح همبستگي ايجاد کند، چگونه مي تواند موفق شود؟در مايکروسافت

در مايکروسافت روح همبستگي بسيار زيادي را احساس مي کنيد و درنتيجه روحيه کارمندان بسيار بالا است و اين يکي از مزاياي وقابتي

ديگر مايکروسافت محسوب مي شود. چگونه شرکت مي تواند با شرکتي رقابت کند که 25000 کارمند دارد و تمام ان ها آماده ي انجام

هرنوع کاري هستند و همگي برکسب يک هدف مشترک متمرکز شده اند.


شرکت هرچه قدر بزرگ باشد حفظ روح همبستگي دشوارتر است. تاحدودي در فصل هاي قبلي در اين مورد صحبت کرده ايم. شرکتي که

مديريت ناکارآمد داشته باشد هرگز نمي تواند روحيه بالا داشته باشد زيرا اگر توسط بازنده ها مديريت شوي روحيه بالا نخواهي داشت.


در همين شرايط مديريت کارآمد و موفقيت در بازار کافي نيستند. کارهاي ديگري بايد کرد تا روح همبستگي موجود در مايکروسافت را به

دست آورد. در اينجا در مورد اين کارها صحبت خواهيم کرد.


صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت


Sub-Menu:

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu