Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

اندازه نگه دار که اندازه نکوست

مديريت مايکروسافت


راز 8
اندازه مهم است

( اندازه نگهدار که اندازه نکوست )

هر کس مايکروسافت را به صورت يک شرکت بزرگ مي بيند که مانند ديوي هر چيزي را سر راه خود مي بلعد. اين موضوع زياد دور از واقعيت

نيست . مايکروسافت بک شرکت بزرگ و واحد نيست بلکه مجموعه اي است از شرکت هاي کوچک و مستقل. کار اصلي مايکروسافت

توليد ، آزمايش ، بازاريابي و فروش نرم افزار است .

اين کارها اکثرا براي هر پروژه به صورت مجزا انجام مي شوند . کارمندان بيش تر موقع نهار که يک ديگر را مي بينند درباره کارهايي که

انجام مي دهند صحبت مي کنند . آيا مي دانيد چرا اين طور است؟ زيرا مايکروسافت مي داند که شرکت هاي بزرگ راکد و ايستا مي شوند

فرايند مهم تر از کار مي شود و وقتي اين اتفاق افتاد ، بهره وري شرکت پايين مي آيد .

هر کس به فکر خويش است

اول بايد بدانيد که از يک روش يکسان نمي توان براي تمام پروژه ها استفاده کرد . يک ساختار بوروکراتيک ، مهم نيست که چه قدر خوب

طراحي شده باشد ، هرگز به خوبي ساختاري که مخصوصا براي هر پروژه طراحي شده عمل نمي کند . هر گروه مي تواند روشي را که براي

آن خوب است انتخاب کند .

در همان موقع ، چون گروه روش خودش را طراحي کرده هر زمان که بخواهد مي تواند در آن تغييراتي بدهد . زمان و انرژي بهتر است که صرف

خود پروژه شود و لاغير . چون روشي که توسط گروه انتخاب شده ، در اختيار آن گروع قرار دارد و چون مالک آن روش است لذا از آن بهتر پيروي

مي کند . اين موضوع حتي توسط مربيان کودکستان ها نيز به کار مي رود و آن ها از بچه ها مي خواهند که خودشان قواعد بازي را تعيين

کنند . آيا اين بدان معني است که بسياري از شرکت ها فکر مي کنند کارمندانشان کم مسئوليت تر و کم هوش تر از بچه هاي

کودکستان هستند ؟

بعضي قسمت ها يکپارچه هستند

بعضي قسمت ها احتياج دارند يکپارچه باشند، حتي در مايکروسافت تمام خدماتي نظير پست، تلفن و
ام آي اس توسط يک مرکز هدايت

مي شوند. با اين وجود هرکدام از اين خدمات مي تواند توسط يک عامل خارجي به جاي کارمندان داخلي انجام گيرد و مايکروسافت درحال

حاضر اين چنين است.

به علاوه آنجا که شرکت با مردم تماس دارد به شکل يک سازمان واحد عمل مي کند. مردم نمي خواهند بدانند با چه کسي در

مايکروسافت تماس مي گيرند و به همين خاطر بخش هايي نظير روابط خصوصي، پشتيبان محصول (پشتيبان فنب) و خدمات مشتري جهاني

هستند. هدف آن است که از مايکروسافت يک چهره منحصر به فرد به جهان ارائه شود. ولي تقدم اصلي آن است که تا حد امکان کارها

شکسته شوند و همان طور که قبلا گفته شد تيم هاي توسعه مستقل از يکديگر عمل مي کنند. طرح هاي بازاريابي در هر گروه پروژه

برنامه ريزي و تهيه مي شوند. (طرح هاي بازاريابي بايد به تائيد گروه مرکزي اهداف قانوني برسد، و همان طور که در بالا ذکر شد اين کار به

منظور حفظ انسجام شرکت انجام مي گيرد ولي صاحب اختيار طرح متعلق به پروژه است). مفهوم حاکميت آن است که در حد امکان کار در

سطح پروژه حفظ مي شود. با حفظ کار هر پروژه به صورت يک گروه خودمختار، مالکيت و تعلق خاطر قوي نيز حفظ مي شود.

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت


Sub-Menu:

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu