Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

جلسات پس از تکميل پروژه

مديريت مايکروسافتجلسات پس از تکميل پروژه

بلافاصله پس از تکميل هر پروژه در مايکروسافت ( و بسياري از شرکت هاي معتبر ) ، جلسه بعد از تکميل پروژه برگزار مي شود . در اين

روش ( اصولا در چنديد جلسه برگزار مي شود ) تيم پروژه درباره آن چيزهايي که به شکست انجاميدند و آن چيزهايي که به خوبي پيش رفته

صحبت مي کند .

توجه کنيد درباره آن چه که به خوبي پيشرفته اند صحبت نمي شود ، مگر آن که فرايندي باشد که براي هر کسي آشکار نباشد. هدف

کلي آن است که دفعه آينده آن پروژه ر چگونه به خوبي انجام داد و از اشتباهات گذشته پرهيز نمود .

تمام شرکت کنندگان اين جلسات قاطع فرض مي شوند ، نه فقط در مورد مشکلاتي که ديگران داشته اند ، بلکه مخصوصا در مورد

مشکلاتي که تجربه کرده اند . فرض مي شود که آنها مي توانند کارهايي را که اشتباه کرده اند و کارهايي را که بهتر انجام داده اند درنظر

متصور کنند .

افراد مايل هستند در مورد خطاهاي صورت گرفته بحث کنند . جلسه بعد از تکميل پروژه نمونه خوبي است از قابليت پذيرش خطا و اصلاح

مداوم . شکست درسي است که از آن خيلي چيزها مي توان ياد گرفت و به علاوه همانطور که انتظار مي رود ، هر کس مي تواند اشتباه

کند و اين لازمه زندگي است .

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت


Sub-Menu:

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu