Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

چرا مايکروسافت موفق شد

مديريت مايکروسافتراز 3

شرکت را متحول کنيدهر سال بيل بيگ در مجمع عمومي شرکت يک جور حرف مي زند و آن را در جلسات متناوب استراتژي تکرار مي کند. ما اغلب آن را

مي شنويم و از يک گوشمان وارد و از گوش ديگرمان خارج مي کنيم.

ما با ويندوز شرکت را متحول مي کنيم. سه سال بعد شرکت را با اينترنت متحول مي کنيم. خوب مي دانيم شرکت را متحول مي کنيم. به

ما چيزي بگو که نمي دانيم. شرکت هاي بسيار کمي هستند که بخواهند براي آينده شان شرکت را متحول کنند مگر آن که گزينه ي

ديگري پيش رو نداشته باشند. حتي اگر مايکروسافت احتياج نداشته باشد که شرکت را متحول کند، همين کار را خواهد کرد و هرسال

همين کار را مي کند.

سوزاندن قايق ها

قايق هاي وايکينگ ها در ساحل پهلو گرفتند و وايکينگ ها عميليات خود را، مانند کارهاي مايکروسافت در صنعت نرم افزار آغاز کرده

اند، در امتداد ساحل به دشمن يورش بردند، شهر را به تسخير خود دراوردند و در بالاي تپه موضع گرفتند. از ان بالا به پايين نگاه کردند و ديدند

که قايقشان طبق دستور فرمانده به آتش کشيده شده و در حال سوختن است. آيا مي دانيد چرا قايق ها را سوزاندند؟

شما هم قايق هايتان را بسوزانيد و بگوييد که در هر صورت ماندني هستيد. راه برگشت وجود ندارد، حتي اگر اتفاقات بدي بيفتد. مهم

نيست، فقط يک راه براي پيشرفت و حرکت به جلو وجود دارد. مايکروسافت پس از هر چيزي قايق هايش را مي سوزاند. عقب نشيني و

شکست ممکن نيست.

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت


Sub-Menu:

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu