Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

دعا قدرتي شگرف دارد 2

هدايت معنوي


خود را عادت بده هر روز صبح از خود سوالاتي مثبت بپرسي تا يادت بماند که خداوند نعمت هاي خود را بر تو تمام کرده است و به تو ميلياردها نعمت را بدون هيچ گونه چشمداشت و قيد و شرطي ارزاني داشته است. هر روز از خود بپرس:
"من چقدر نعمت دارم."
" چگونه شکر اتفاقات خوبي که هر روز برايم مي افتد را به جاي آورم."
" چگونه خداوند مرا با غرور و عزت به زمين آورد تا نمايانگر قدرت خداوند روي زمين باشم."
" چگونه است که خداوند هر روز در جديدي را برايم باز مي کند که راه زيبا و درست زندگي کردن را هر روز بيشتر بياموزم و هر روز در مسير کمال با سرعت بيش تري به جلو گام بردارم. "
"چگونه خداوند اين همه استعداد و توانايي بي شمار را در من به وديعه گذاشته که هر روز بيشتر به وجود آن پي مي برم."
"چگونه است که خداوند مرا اين قدر دوست داشتني و محبوب آفريده و عاشق وجود والا، برتر، عرفاني و زيباي من است و هميشه مرا تحسين و تشويق مي کند. "
"چگونه است که هر اتفاقي که در زندگي ام روي مي دهد، فقط شور و نشاط و سر زندگي و خوشبختي ام را بيشتر مي کند؟"
"چگونه است که وجود من در جهان به تنهايي کل دنيا را دگرگون و متحول مي کند و کمک هاي حتي بسيار کوچک من به اطرافيانم، جهان را تبديل به جهاني زيباتر و قوي تر و بهشت گونه تري
مي سازد. "
"چگونه است که هر روز و هر ثانيه، خدا عطاياي آسماني انبوه و هداياي بي نظير کائنات را، به وفور برايم به زمين مي فرستد."
"چگونه است که در دلم، منبعي بسيار عظيم و تمام نشدني از محبت، عشق، بزرگواري و بخشش جوشيدن گرفته است و سرشار از صلح، آرامش خاطر، ژرف نگري، آسايش روح و جان و فراغت خاطر شده ام."
"چگونه است که خدا مرا اين قدر زيبا ظاهر، خوش اندام، خوش صورت و زيبا قامت آفريده است و هر روز، بر سلامت، قوت، زيبايي و جذابيت ظاهري و باطني ام مي افزايد."
"چگونه است که من اين قدر متين، باوقار، پرقدرت، نافذ و موثر هستم و همه انسان ها افتخار مي کنند از اين که در معيت لذت بخش من باشند."
" چگونه است که زندگي اين قدر زيبا، لذّت بخش و دوست داشتني است."
" چگونه است که رسيدن به اهدافم اين قدر ساده و آسان و سريع است و نيروي منحصر به فردم به راحتي آمال و آرزوهايم را محقق مي کند."
"چگونه است که سرعت رشد، کمال و پيشرفتم به گونه اي چشمگير هر روز، افزايش مي يابد و هشياري، آگاهي و معرفت معنوي ام به ابعاد خيلي بالاتر رسيده است و ذهن عظيمم، چکيده همه اطلاعات جهان، معرفت الهي و در بر گيرنده ذهن تمام مردم جهان است."
"چگونه است که دفتر تجربيات شاد، فرخنده، سرور آفرين و آزادي بخش زندگي ام، به لطف و اراده خدا، هر روز پربار تر و سنگين تر مي شود."
" چگونه است که خدا اين همه دوست مهربان و دلسوز برايم فرستاده تا در تمام مواقع کنارم باشند."
"چگونه است که همه دنيا با سرعت، به سمت نيکي، خوشبختي، ثروت، خوشي، خوبي و بهتر شدن لحظه به لحظه پيش مي رود."
هر روز تمام اين سوالات را از خود بپرس. اين سؤال ها موهبت هاي واقعي خدا به ماست . ذهن خود را تربيت کن براي انديشيدن به نکات مثبت زندگي الهي. به زندگي ايده آلت و تمام زيبايي هايي که مي خواهي فکر کن. تو قادر هستي که نظام قوانين ذهنت را که زندگي ات را مي سازند، دستکاري کني و قوانين ذهنت که همان باورها و اعتقادات تو هستند، بر طبق شهود دروني ات که صداي خدا در درونت است، باز سازي کني و اين باز سازي، آن چيزهايي که خواهانش هستي و آرزويت را براي تو به ارمغان مي آورد. هر چه اکنون داري، همان چيزي است که خودت با باورهايت و نظام فکري ات به وجودش آورده اي. پس از اين پس هم چيزهايي را خواهي داشت که اعتقاد و ايمان و آرزويشان را داري و دقيقاً آن ها را هم خودت به وجود خواهي آورد.
هر انديشه مثبت و زيبا و سرشار از عشق تو، بدون شک به تجربه زندگي ات مبدل مي شود. همه همه همه بيماري هايي که دردنيا وجود دارد، با احساسات مثبت خوشحالي و شادماني و وجد و سرخوشي و قدرت برطرف مي شود و شفا پيدا مي کند. افکار مثبت و زيبا و پر ايمان،يکتاپرستي و تفريح و سرور و خنده و مهم تر از همه رعايت قوانين روحت، مطمئن ترين و ضمانت دارترين دارو و شفاست. ذهن تو به زودي رام تو خواهد شد و به لذّت زيبا انديشي و زيبا نگري الهي که نتيجه اش دنياي زيباي بيرون در واقعيت است، دست پيدا خواهي کرد.

(زمان)

خداوند در لحظه حال وجود دارد. تومي تواني شکوه و عظمت بودن در کنار خدا را در لحظه حال با تمام وجود احساس کني. زندگي يعني شادي و سرزندگي و خنده و خوشحالي و شادماني و شگفتي در کنار خدا در لحظه حال. انسان بعد از مرگ، عميقاً در لذّت و شادي در لحظه حال بودن، فرو مي رود. با تمام وجود خود را به لحظه حال جادويي بياورتا خدا را احساس کني. آن را در دستانت بگير و لذّت ببر. شکوه هستي و قدرت سحرگونه خدا هم اکنون در درون توست.او همين جا، به هر کاري تواناست. پس تو هم همين جا، به هر کاري که اراده کني توانا هستي. تو خدا را در کنارت احساس خواهي کرد. او را در مکاني که هم اکنون در آن هستي، ملاقات مي کني. خداوند قدير در لحظه حال که به اندازه از ازل تا ابد وسعت دارد، غرق لذّت و عشق از حضور بندگانش است. او همين لحظه تو را صدا مي زند. او همين لحظه تو را مي خواند تا تو در آغوش اعجازگر او روي و طعم زيبايي هاي زندگي را، همين جا، همين حالا بچشي. او با شادي اکنون تو مي خندد. همين که در لحظه حال غرق لذّت و سرور و آواز عشق باشي، بس است. با خداي سرزنده و با نشاط اکنون هم نوا شو. در اين کار متبحر خواهي شد و هر روز لذّت بيشتري کسب خواهي کرد. آن گاه بهشتي افسانه اي را همين حالا، همين جا، همين اکنون براي اطرافيانت مي سازي. وقتي کارت عاشقي در حال باشد، فکرت آن قدر قدرت پيدا مي کند که روي تمامي اطرافيانت به شدت اثر مي گذارد و آنان نيز به تو مي پيوندند و رها از زمان ها سرود عاشقي و قدرت سر مي دهند. کساني که زندگي را به طور کامل زندگي کرده اند، با تمام وجود در لحظه حال، خود را در خدا غرق کردند. ابد و ازل در حال سحرآميز جمع شده است و در لحظه حال هر چه هست فقط عشق و خوبي و شادابي و خوشحالي و معجزه است. وقتي به اين درک عميق برسي، خدا از رگ گردن به تو نزديک تر شده است و هم تراز عارفان واقعي و اصيل شده اي.رعايت قوانين روحت در همين يک لحظه ابدي که به اندازه تمامي ازل تا ابد واقعي است، تمامي زندگي ات را سفيد مي کند. گذشته و آينده همين اکنون در روح ازلي و ابدي تو در حال اتفاق افتادن است.
تو به اراده خدا وقتي مانند روحت زندگي کني،ارباب فسونگر زندگي خود هستي.او جهان هستي را در همين ثانيه مطيع تو کرده و کائنات تمامي فرامين او را که براي نفع توست، همين حالا، ماهرانه اجرا مي کند. تو همين اکنون،در کنار خدا قدرت حيرت آور آفرينش جهان خود و خود و تمام اطرافت و اطرافيانت را داري.
نقطه ي اوج قدرت واقعي زندگي ات، دقيقاً همين جاست. از صميم قلب ارزش اين لحظه را بدان و در همين ثانيه رو به سوي او کن. در اين لحظه و در همين جا که اين کتاب را به دست داري، هزارها نگهبان و نگهدار براي تو گمارده شده اند تا مراقب تو باشند. تمام لحظات و ثانيه ها به دستور خدا از تو مراقبت مي کنند. زمان حال دربست در اختيار تو و حافظ توست. فردا حافظ توست. سال بعد نگهبان توست. ماه بعد نگهبان توست. هفته بعد مراقب توست. خدا کائنات را موظف به پاسداري و حمايت از تو کرده است تا تو در لحظه حال، آرام و آسوده بياسايي و در ژرفاي آغوش خيال انگيز عاشق و مهربان خداي زيبا فرو روي. هر چه زندگي ات در اين جا و اکنون بهتر باشد، زندگي آينده ات هم زيباتر و بهتر خواهد بود. لحظه حال در کنار خدا برايت آرامش بخش ترين و رويايي ترين و زيباترين و موفقيت آميزترين لحظه زندگي ات است. هر چه با توکل و ايمان حال زيباتري داشته باشي، آينده هاي زيبا تري خواهي داشت. لحظه حال معطر شده به روح ابدي خداست. لحظه حال پاک و مطهر و روحاني و آسماني است. لحظه حال تجلي معجزه عشق الهي است. در لحظه حال با احساس سپاسگذاري عميق و توکل زندگي کن. زندگي در حال در کنار يکتاپرستي آن قدر به تو انرژي و نيرو مي دهد که به امر خدا مانند آتشفشاني داغ فوران کني و تمامي خواسته ها و آرزوهاي
بي شمارت، پشت هم و پياپي و مکرر از تو بيرون بريزد و متجلي شود. منبع فوران گداخته هاي پرنور آرزوهايت، آتشفشان گرم خداي درونت است .
خداوند راست گوترين راستگويان است و وعده او که عظمتش بر تمام عالم شهره است، به تحقق خواهد رسيد. او به تو وعده داده که تو راه نشانه هاي او را دنبال کن و او تو را در دنيا و آخرت سعادتمند مي کند.او حتماً به وعده اش عمل خواهد کرد. خداوند نگهبان و نگهدار توست و ميلياردها فرشته در همين لحظه حال به هدايت تو مي پردازند.اي انسان سرشار از اعتماد به نفس و جذاب و تاثير گذار،روي به سوي خدا کن و با او زندگي کن. خداوند تو را در برابر همه سرافراز خواهد کرد. او قسم خورده است که تو را ياري دهد و او بهترين عمل کنندگان است.

صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu