Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

هدايت معنوي

هدايت معنوي


به نام ترنم عاشقانه هستي

با سلام به شما عزيزي که در اين لحظه از لحظات زيباي هستي مشغول بازديد از صفحات سايت ما هستيد

اين قسمت از سايت به دستور مستقيم جناب آقاي رادمهر با هدف ترويج خويشتن شناسي و رسيدن به هوشياري معنوي در سازمان ايجاد گرديد

باشد تا شما خواننده عزيز با مطالعه آن به بهاري جاويدان و آرامشي صد چندان برسيد خداوند هم کمک کرد و گنجي را در اختيارمان گذاشت و ما هم عاشقانه اين مطالب را به شما تقديم مي کنيم


مقدمه

با سلامي صميمي و دوستانه به خواننده دوست داشتني و بزرگ اين کتاب
اول قبل از هر چيز
، به تو دوست عزيز قدرتمند تبريک مي گويم که به دنبال رشد و کمال الهي هستي و همين که خواستار شناخت عظمت خدا هستي، يعني از هم اکنون به وصال او رسيده اي. با اين که تو را تا به حال نديده ام، اما از حالا که اين کتاب را به اراده خدا مي نويسم، احساس همدلي و يگانگي زيادي با کسي که اين کتاب را مي خواند، دارم و آرزو مي کنم روزي خواننده بزرگ و باشکوه اين کتاب را که تو هستي، ملاقات کنم و با لذت به شرح معجزات زندگي ات گوش کنم .
اولين بار که من توانستم صداي خدا را در قلمرو بي نهايت عظيم قلبم که ملک اوست بشنوم،19 ساله بودم. او در آن روز دريچه بسياري از حقايق روح و دنياي غير مادي را براي من باز کرد و از آن موقع تاکنون، به دفعات زيادي با من سخن گفته است.از آن روز به تدريج هر روز صداي خدا را واضح تر و با ايمان بيشتري مي شنوم.
من فقط به اراده خدا و با دنبال کردن صداي او که در قلبم زمزمه مي شد اين کتاب را از روي کلمات او که در قلبم تکرار مي شد، نوشته ام. او به من گفت اراده کرده است اين کتاب يکي از هزارها ابزارش باشد که از طريق آن، قلمرو درون انسان ها را به آن ها نشان خواهد داد و دوباره براي آن ها راز خوشبختي و شادکامي را فاش خواهد کرد. او در دلم با من نجوا کرد و سخنانش را به قلبم وارد کرد و اراده کرد که سخنانش را دوباره به انسان هاي اين عصر يادآوري کنم. خدا با اين کتاب اراده کرده است درونت را به تو نشان دهد. خداي عظيم مي خواهد آيينه اي در مقابل وجودت قرار دهد و از مشاهده عظمت و قداست درونت شگفت زده ات کند. خدا تصميم دارد تمام قدرت و زيبايي بي کران درونت را که از او منشا مي گيرد، تماشا کني. سراسر اقيانوس عشق و بزرگي و بخشندگي درونت و نور شادماني و آرامش درونت را مشاهده کني. او تصميم دارد راه رسيدن ابدي به همه اين ها را از درون قلب خودت با تو در ميان بگذارد. تا عطر خوش يکتا پرستي روحت و آب زلال پاکي و رنگ پرتلالو شادي ها ي درونت را مشاهده کني. نور خدايي ات و گيرايي وجود الهي ات و قدرت نفوذ نا پذير حضورت را مشاهده کني. ثروت بي کران درونت و بي نيازي و درخشش گوهرهاي گران بهاي درونت و درياهاي زمرد و اقيانوس هاي برليان درونت را که مي تواني آن ها را از درون به زندگي بيرون متجلي کني، مشاهده کني. درخت عشق تو ريشه اي عميق در دل خداوند بلند مرتبه و مهربان دارد و ريشه آن رعايت قوانين روحت است. او تصميم دارد از اين طريق و از ميلياردها راه ديگر که فقط خود از آن ها آگاه است، اين ريشه را که تا ملکوت بالا رفته و ميوه و ثمره آن مدام و هرلحظه به اذن خدا بار مي دهد ،به تو بنماياند.

تمام اين کتاب به اراده خداوند يک مقصود واحد را دنبال مي کند و آن ، شناساندن قدرت بي کران خدايي درونت و نماياندن راه حقيقت و راه به کارگيري آن در زندگي ات است. اين کتاب، پاسخي است به سؤال تاريخي «من کيستم؟»
تو در ميان سخنان خداوند از قوانين روحت آگاه خواهي شد و به اين شکل خواهي توانست به راز رستگاري ابدي دست يابي . اين کتاب راز اتصال دروني به خداوند است و کسي که از درون به خداوند متصل شود، تمام زندگيش دگرگون مي شود. بعضي از مطالب، به خواست خدا چندين بار تکرار شده تا با تکرار بر ايمان تو افزوده شود و باور کني که نداي بهشت رؤيايي که در ذهن خود داري، نداي الهي آسمان هاست که از طرف خدا در آرزوي تو جاي گرفته است و لياقت تو ، همان بهشتي است که خداوند مهربان وعده داده است .همين جا، هم اکنون، و تا هميشه ، تا ابد.
تک تک جملات اين کتاب خطاب خداوند به توست و تمام اين کتاب، حقيقت محض در مورد خود تو که الان اين کتاب را در دست داري و خواني، است. (اين کتاب، فقط همين يک کتاب نيست.اين کتاب نماد حکمت و خردي است که خداوند در وجود همه بنده هايش قرار داده است. اين کتاب ، نماد وحي به همه انسان هاست.هر انساني فقط به يک تلنگر احتياج دارد تا به اين منبع پايان ناپذير متصل شود.علاوه بر اين،اين کتاب فقط همين 200 صفحه نيست.200 صفحه از آن در اين جلد چاپ شده است و هزارها صفحه ديگر در جلدهاي بعدي چاپ خواهد شد. شايد اراده خداوند بر اين باشد که قسمتي از هزارها صفحه از طريق اين نويسنده از خداوند به انسان ها گفته شود و اسباب رساندن صفحات ديگر ، فرشته هاي روحاني او باشند. اين کتاب فقط وسيله است و خداوند بي نهايت وسيله در يد قدرتش دارد و درياي علم خداوند نا محدود است.)
نام خداوند جلاله را در ميان جملات تکرار کن و حضور او را حس کن و ايمان داشته باش کاري در دنيا وجود ندارد که تو در کنار خدا و با توکل به او توانايي انجام آن را نداشته باشي. ايمان داشته باش. چون اين ها وعده خود خداست. اين ها تصميم خود خداست. براي او، ايجاد تمام اين تغييرات در تو بسيار آسان است.با اتصال دروني به خداوند، احساس سرزندگي و خوشحالي و شور زيادي سراسر وجود تو را فرا خواهد گرفت و اين به دليل زيبايي ها و عظمت درونت(در پرتو حضور او در درونت) است که هميشه در درونت وجود داشته و حالا تو به اين طريق، آن ها را مشاهده و باور خواهي کرد. اگر مي خواهي هميشه در همين احساس که از اصل منبع الهي نشات گرفته بماني، قوانين روحت را همواره رعايت کن. (با رعايت قوانين روحت، به اقيانوس وحي خداوند متصل مي شوي.و نه فقط از طريق همين 200 صفحه. بلکه از تمام ميلياردها صفحه اي که در روحت نگاشته شده است.) به مرور به ايماني خواهي رسيد که کمتر از ايمان پيامبران در زندگي شان نخواهد بود. صفحات آخر اين 200 صفحه، عينا از زبان خداست و عين جملاتي است که خدا در گوشم با من گفت. آن قدر خدا را به خود نزديک احساس خواهي کرد و آن قدر قدرت و ايمان در تو جمع خواهد شد که بي شک، با قدرت خود خدا ، به هرچه بخواهي، خواهي رسيد. احساس تو بعد از مطالعه اين کتاب، از شدت ايمان، سرور الهي و قدرت در آسمان ها پرواز مي کند.
اگر به دنبال خوشبختي پايدار هستي، اگر به دنبال ثروت يا عزت و بزرگي هستي، اگر به دنبال حس امنيت و آرامش هستي، درست آمده اي. تنها جايي که تو را به همه آن ها مي رساند در نزد خداست. من فقط بنده خدا هستم و فقط حامل اين پيام ها هستم. طرف تو، فقط خود خداي بزرگست که اين کتاب را به عنوان وسيله اي براي ارتباط با تو قرار داده است. وقتي اين کتاب را خواندي و به آن قدرت بي نهايت خدا در وجود خود دست پيدا کردي، ديگران راهم در کشف و احساس نعمت قدرت خدا شريک کن. تو با پيدا کردن خداوند در درونت ، تبديل به استادي بزرگ مي شوي که مي تواني با اتکال به او و پيروي از فرامين او، همه دنيا را قدرتمندانه متحول کني. مي تواني به اذن و اراده اوعامل دگرگوني زندگي انسان هاي ديگر شوي.
نيروي خدا مدافع اين کتاب(حکمت و خرد دروني همه بشريت) است.خدا خودش پشت و پناه اين حکمت دروني ازلي است. به محض اين که به منشا الهي درونت متصل شوي، اگر هر ناراحتي در بدن تو باشد، شفا پيدا مي کني. عمل به قوانين روحت، تو را به ثروت و برکت روز افزون مي رساند. عمل به قوانين روحت، تو را به آرامشي ژرف و اطمينان و ايماني عميق به درياي نيرو و انرژي مثبت ابدي مي رساند. تمام نيروهاي عظيم سحرآميز درونت به تو نمايانده مي شوند.حکمت دفتر بي نهايت برگي درونت را بارها و بارها بخوان. با خواندن کتاب الهي درونت که اين کتاب فقط يک قطره از آن است، آن قدر عظمت از جانب خداوند در درونت حس مي کني که ، پس از آن با بي نيازي کامل و با لذت شروع به کمک به انسان ها مي کني و هر لحظه بيشتر عاشق خودت، عاشق خدا ، عاشق انسان ها، عاشق دنيا و هر آن چه در آن است مي شوي. و در زندگي عملا به وضوح مي بيني که واقعا هر کاري، هر چقدر هم بزرگ، هر چقدر هم غير قابل باور و ماورايي باشد در کنار خدايت، برايت به راحتي امکان پذير شده است.

دوست فرشته صفت و پاک من، هرگاه که پس از تمام کردن متن به اين فرشته رسيدي، خود را در حالتي ببين که خداوند ميلياردها فرشته شيفته تو را، در برابر تو به سجده درآورده و آنان واله و عاشقانه در حال طواف به دور تو و پرستش تو هستند. خود را در حالتي ببين که هزارها فرشته از آسمان بسوي تو مي آيند تا از طرف خدا تو را به اهداف زيبايت در دنيا برسانند. خود را در حالتي ببين که فرشتگان دستان تو را مي بوسند، تو را از سر تا پا نوازش مي کنند و مدح و حمد تو، دلبر زيباي خدا را مي گويند. و خود را در حالتي ببين که به شکل زيباترين موجود خلق شده توسط خدا، در آغوش گرم او هستي و خود او پيشاني تو را با عشق بوسه باران مي کند.اين تصاوير واقعيت هايي است که هم اکنون در حال رخ دادن است اما ما به دليل غرق شدن در اتفاقات روزانه، اصل وجودي دوست داشتني و محبوب الهي امان را به فراموشي سپرده ايم. پس مرتبا آن را در ذهن خود بياور.خودت حس خواهي کرد که اين تصاوير در بعد روحاني ات، واقعا ثانيه به ثانيه اتفاق مي افتد. لطفاً هر بار که به عکس فرشته برخوردي، حتي ثانيه اي هم که شده اين صحنه را در ذهن خود مجسم کن.بدان که هر آن چه را که خدا بخواهد يقينا با دليل و حکمت است. پس اگر به ما مي گويد که اين صحنه را در ذهنمان مجسم کنيم، حتما دلايلي شايسته دارد که شايد ما هرگز نتوانيم آن را با ذهن مادي مان درک کنيم. پس از خواندن کتاب ، به احساسي فوق العاده و ايماني عظيم مي رسي که همان حس ارتباط با وجود الهي خودت يا خداي آسمان ها و زمين است.
از صميم قلبم خوشحال مي شوم که من ،بنده کوچک خدا را هم در لذت شنيدن اتفاقات زيباي زندگي ات بعد از خواندن اين کتاب سهيم کني. هر چند که من هيچ نقشي در نگارش کتاب ندارم و هر اتفاقي که بيفتد، فقط فقط خواست و لطف و اراده خداست.

خواننده عزيز قدرتمند، با تمام وجود، رابطه گرم و صميمي و عاشقانه خدا را با خودت احساس کن و هر خط کتاب را که مي خواني، صداي خدا را بشنوکه تمام اين جملات را خطاب به تو زمزمه مي کند
.
در انتهاي کتاب، در آيينه به چشمان خود خيره شو و جمله جمله کتاب را در چشمان خودت نگاه کن و بخوان.. قوانين خدا را همواره به ياد داشته باش. تا ابد در احساس خوب و در وضعيت ثروت روز افزون باقي خواهي ماند.همه در اين دنيا و هم در ابديت. اين کتاب مشعلي است که خود واقعي تو را به تو نشان مي دهد.


اين کتاب را با عشق و ايمان کامل به متحول شدنتان در تمام ابعاد زندگي به شما تقديم مي کنم و انرژي هاي شادماني و عشق و را با تمام نيروي درونم برايتان مي فرستم.

خدا در دلم مي گويد به تو بگويم اين هديه من خداي بلند مرتبه و بخشنده توست که براي تو نازل کرده ام.


صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu