Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

نشت بند ها

گير بکس


نشت بند و عملکرد آن

به طور کلي براي حفاظت ياتاقان از گردو خاک و مواد خارجي و نگهداري روغن از حفاظ هاي همراه يا همان نشت بند استفاده ميشود.

نشت بندي به سه روش انجام مي شود که شامل
نشت بند نمدي - نشت بند تجاري - و نشت بند شيار دار مي باشد.

نشت بندهاي نمدي

براي سرعتهاي کم که روانکاري با گريس باشد به کار ميرود. سطوح تماس آنها بايد بسيار خوب پرداخت شده باشد.

براي جلو گيري از گردو خاک کاسه نمد را بايد در شياري ماشينکاري شده جاي داد و يا با ورقهاي محافظ که با پرس ساخته ميشوند پوشاند.
نشت بند تجارتي

از به هم سوار کردن قطعات کشسان که احيانا فنري نيز پشت آنها قرار دارد و در غلافي از ورق فلزي جا زده مي شوند ساخته مي شود ء اين

نشت بندها را بيشتر با پرس در درون خزينه اي که در درپوش ياتاقان درست شده سوار مي کنند. چون اين نشت بندها به وسيله مالش با

قسمتهاي گردان نشت بندي را فراهم مي کنند نبايد در سرعتهاي زياد به کار روند


نشت بند هاي شياري پيچاپيچ

اين نوع از نشت بندها به خصوص در سرعتهاي بالا به کار مي روند و ميتوان هم براي روغن و هم براي گريس آنها را به کار برد. گاهي با روغن

پخش کن به کار ميروند و دست کم سه شيار دارند مي توان شيارها را روي سوراخ يا قطر بيروني تعبيه کرد.صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu