Main menu:

ماشين سازي آفاق کيميا | بالابر هيدروليکي | بالابر نفربر | بالابر نفربر هيدروليک | بالابر داراي کابين | آسانسور هيدروليک / بالابر ثابت هيدروليکي ‍


Go to content

نکات جالب مديريت

مديريت


در انجام کارها روي شيوه اي خاص تاکيد نکنيد. شايد کسي بتواند از مسير کوتاه تر و بهتري شما را به مقصد برساند.

توجه داشته باشيد دانش و تجربه، هر کدام به تنهايي راه گشا نيستند، مثل اکسيژن و هيدروژن که از ترکيب معيني از آنها هواي تنفس ما

تامين مي شود، مي توان با آميختن دانش و تجربه، راهکارهاي حياتي و استنتايي خلق کرد.


از هر فرصتي براي استخدام و به کارگيري افراد برجسته استفاده کنيد.

به خاطر داشته باشيد رعايت استانداردهاي محيط کار در کارايي کارمندان مؤثر است.

با فرق گذاشتن بيهوده بين افراد گروه، انگيزه کاري آنها را از بين نبريد.

از مشورت و نظرخواهي با نيروي جوان ابايي نداشته باشيد.

با رفتارهاي ضد و نقيض،اعتماد زير دستان را از خودسلب نکنيد.

در به وجود آوردن فضاي رقابتي سالم، کوشا باشيد.

براي ارتقاي سطح دانش کارمندان و افزايش بهره وري آنان کلا سهاي آموزشي ترتيب دهيد و از لوازم کمک آموزشي بهره گيريد.

دقت کنيد که توبيخ کارمند خطاکار، بايد متناسب با اشتباهاتش تعيين شود.

مطمئن شويد مأمور خريدي که براي سازمان در نظر گرفته ايد، علاوه بر کارداني و رعايت اصول درست بازار يابي، مورد اعتماد، زرنگ و خوش

سليقه نيز هست و همان گونه که بر قيمت کالاها توجه دارد، به زيبايي و کيفيت آنها نيز اهميت مي دهد.

در صورت لزوم با قاطعيت نه بگوييد.

سعي کنيد با اصول ساده روانشناسي آشنا شويد.

طوري رفتار کنيد که ديگران شما را به عنوان الگو انتخاب کنند و آينده کاري دلخواه خود را در قالب شخصيت شما مجسم کنند.

رعايت سلسله مراتب کاري را به مسئولين و سرپرستان گوشزد کنيد.

براي آزمودن کارمندانتان با آزمايشهاي فاقد ارزش وبي اساس، شخصيت آنان را زير سؤال نبريد.

با شروع به موقع جلسات، وقت شناسي را کاملأ به حاضرين بياموزيد.

براي گيرا تر شدن سخنان خود هميشه چند عبارت کليدي از بزرگان و افراد برجسته در ذهن داشته باشيد و در موقع لزوم آنها را به کار ببريد.

انتقاد پذير باشيد.

با بي توجهي، تلاش و زحمات زيردستان را بي ارزشي نکنيد.

با وسواس بيهوده در انتخاب زمان را از دست ندهيد و به خاطر داشته باشيد زمان براي شما متوقف نمي شود.

براي حل مشکلات احتمالي، دور انديش باشيد و مطمئن باشيد با در نظر داشتن چند راهکار تخصصي، هرگز در موارد اضطراري غافلگير

نخواهيد ند.

نقش تبليغات را در سود آوري سازمان ناديده نگيريد.

خواسته هاي خود را واضح و روشن بيان کنيد و اطمينان حاصل کنيد که کارمندان به خوبي از جزئيات وظيفه اي که به عهده آنان است مطلع

هست.

از هر کس مطابق دانش و تجربه اش توقع داشته باشيد تا بهترين نتيجه را بدست آوريد.

وظايف کارمندان را متناسب با توانايي هاي فيزيکي و حرفه اي آنان تعيين کنيد.

اگر از موضوعي مهمي اطلاعي نداريد، يا احتياج به توضيحات بيشتري دار يد، بدون هيچ ترديدي سؤال کنيد.

در موارد بحراني، خونسردي خود را حفظ کنيد و چند استراتژي بحرانزدايي مناسب با فعاليت سازماني خود پيش بيني و طراحي کنيد تا در

موارد لزوم استفاده کنيد.

از رفتارهايي که شما را در سازمان عصبي معرفي مي کند، پرهيز کنيد.

انتقامجو نباشيد.

زمان پياده سازي تصميم گيري ها، به اندازه اخذ تصميمات مهم است. چون ممکن است اجراي يک نقشه خوب تجاري در زمان نامناسب با

شکست روبه رو شود.

در مورد چيزي که نمي دانيد به کسي اطلاعات اشتباه ندهيد و از گفتن نميدانم، هراسي نداشته باشيد.

با محول کردن مسئوليت به کارمندان مستعد و خلاق زمينه رشد و خلاقيت آنان را فراهم کنيد.

بدون تفکر و درنگ پاسخ ندهيد.

حرفه اي ترين و بهترين حسابدار و مشاور حقوتي را استخدام کنيد.

به مشکلات مالي افراد توجه کنيد و درخواستهاي موجه اخذ وام آنان را به تعويق نيندازيد.

هميشه به خاطر داشته باسيد تواضع و متانت بر شکوه شما مي افزايد.

اگر قاطعيت مدير با مهرباني توام باشد تاثير شگفت انگيزي بر اطرافيان خواهد داشت و فرمانبري با ترس جاي خود را به انجام وظيفه با حس

مسئوليت پذيري ميدهد.

سامانه اي را جهت اخذ پيشنهاد اختصاص دهيد و به کارمندان اطمينان دهيد که در کمال رازداري به پيشنهادهاي مطرح شده رسيدگي

مي کنيد.

مطمئن شويد که حق و حقوق ديگران توسط مسئولين و سرپرستان سازمان رعايت مي شود.صفحه اصلي | معرفي محصولات | تماس با ما | درباره ما | نقشه سايت

جست و جو در محتواي سايت 

Back to content | Back to main menu